• Đối với các đơn hàng trong TPHCM hoặc các tỉnh lân cận giao hàng bằng xe của công ty thì quý khách vui lòng chuyển khoản cọc từ 10 tới 30% đơn hàng. Hàng sau khi được giao tới công trình thì quý khách vui lòng thanh toán số tiền phải trả còn lại.
  • Đối với các đơn hàng ngoài TPHCM giao chành xe hoặc xe của khách hàng tới lấy hàng thì phải cọc 10-30% đơn hàng, sau khi hàng giao tới chành hoặc xe quý khách vô kho lấy sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

Thông tin chuyển khoản:

Mọi thắc mắc xin phản hồi hotline: 0937869898 hoăc 0868020102